Månadens fjällprofil, mars 2014 - Anna-Maria Fjellström

Anna-Maria Fjellström

Ålder: 31
Bor: Kittelfjäll. Några vintermånader om året bor jag i Studsviken, en liten by i Västernorrlandslän.
Yrke: Driver ett renskötselföretag, men är också utbildad statsvetare och jobbar deltid som forskningsassistent på Stockholms universitet.

Vad har du för relation till fjällen?

Fjällen har en väldigt central roll i mitt liv och fyller flera olika funktioner. Det är både mitt hem och min arbetsplats som renskötare. Eftersom jag växt upp i en renskötarfamilj är fjällen också min läroplats – där jag fått en utbildning om livet, naturen och om renens förutsättningar. Det är min barndoms lekplats och även länken till mina förfäder, inte minst eftersom släkten långt tillbaka har många boplatser i och kring fjällområdet.

Vad är Storslagen fjällmiljö för dig?

För mig personligen är en storslagen fjällmiljö ett område eller ett landskap som både ger energi och möjlighet att finna ro i. Men för att det ska få kallas storslaget tycker jag att man måste se det som någonting sammanhängande. De svenska fjällen hör ihop med landskapet runt omkring och det går inte att se på ett fjäll som ett enskilt objekt, det är något mer än enbart platsen vi står på just nu.

Vilken fjällfråga brinner du för allra mest?

Att fragmenteringen av landskapet inte kan fortsätta i samma takt som det gör idag, vilket hör ihop med att vi behöver se fjällen i ett större landskapsperspektiv. En förorening i ett vattendrag i fjällen, som kommit av exempelvis en gruva, riskerar att påverka människor och natur ända ned mot kusten. Med hjälp av den tekniska utvecklingen kan vi som lever idag, på väldigt kort tid, förstöra stora ytor i naturen. Därför tycker jag att det är viktigt att vi vågar stannar upp och fråga oss vart vi är på väg. Politiska beslut som tas är ofta kortsiktiga, ekonomiska lösningar. När det kommer till våra naturresurser behöver vi tänka både större och längre än så.

Vilken kunskap tycker du fattas om fjällen?

Det pratas ofta om att fjällen är ett så stort område att det inte gör något om man gör små ingrepp, men faktum är att Norrland redan är väldigt fragmenterat. På bara en generation har landskapet förändrats genom till exempel skogsbruket, vattenkraften och vindkraftsparker. För oss som lever inom rennäringen är det väldigt tydligt att alla små ingrepp tillsammans får stora effekter.

Jag skulle vilja se mer forskning kring hur olika ingrepp påverkar den stora landskapsbilden och vilka effekter de har på andra ställen i framtiden. Jag tycker även att det skulle behövas mer kunskap om hur man i politiken och förvaltningen av vår fjällvärld konkret kan ta ansvar för att även kommande generationer ska kunna ta del av en storslagen fjällmiljö.

Sidan uppdaterades 2016-11-16