Månadens fjällprofil, april 2014 - Annica Ideström

Annica Ideström

Ålder: 44
Bor: Östra Vålådalen
Yrke: Egenföretagare inom framförallt naturturism

Vad har du för relation till fjällen?

Fjällen är basen i mitt liv – det är mitt hem och min arbetsplats. Jag är uppvuxen i västra Jämtlandsfjällen och i princip allt jag gjort sedan dess har haft bäring på fjäll och natur – det har liksom alltid dragit starkast. Jag känner stor vördnad och respekt för fjällen och alla de människor som lever och verkar här, eftersom det många gånger inte är helt lätt att få tillvaron att gå ihop. Fjällen är också platsen där jag hittar lugn, samlar kraft och får inspiration, men också får mig att känna mig liten. Jag är i fjällen på deras premisser, inte mina, och den känslan tycker jag om.

Vad är Storslagen fjällmiljö för dig?

Eftersom jag är insatt i miljömålsarbetet och fjällforskning sedan tidigare så funderar jag såklart mycket på miljömålet Storslagen fjällmiljö och hur vi ska kunna uppnå det. Men om jag ska bli mer personlig så tänker jag på det stora, vida fjällandskapet där mycket får plats. Där det råder balans och harmoni mellan natur och människa och där inte uttaget av resurser är större än de som finns och kan återskapas inom rimlig tid. När jag tänker på storslagenhet så ser jag framför mig mycket himmel, en enorm kraft och ett fungerande ekosystem som inte överutnyttjas.

Vilken fjällfråga brinner du för allra mest?

Frågor kring naturturism är förstås alltid högaktuella för oss eftersom vi jobbar inom den näringen. Vi tar med oss människor ut i naturen och måste hela tiden förhålla oss till den på olika sätt. Vi tycker att miljön kan och ska nyttjas, visas upp och upplevas – men det måste vara med stort förnuft, ansvarstagande och respekt.

En annan viktig fråga är naturresursuttaget, inte minst den högaktuella gruvindustrin. De flesta fjällaktörer ser, förstår och vet att det är en känslig miljö och att man inte kan ta hur mycket som helst. Men tyvärr tenderar kortsiktiga ekonomiska intressen att gå först och det skrämmer mig verkligen. Jag undrar hur vi ens ska kunna använda begreppet Storslagen fjällmiljö i framtiden om vi hela tiden demonterar, fragmenterar, knaprar på resurserna och naggar fjällnaturen i kanten? Jag brottas med hur vi ska kunna använda fjällen och samtidigt bevara det storslagna på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vilken kunskap tycker du fattas om fjällen?

Det finns otroligt mycket kunskap redan i dag, men det finns alltid ett behov av att vidga och fördjupa sig och framförallt bädda för att kunna hantera nya frågor när de väl dyker upp. Det område där jag tycker det är viktigt med ny forskning är kring bevarande kopplat till nyttjande av fjällen. Vi står inför en tid där vi kommer få ett ökat tryck på naturresurser, så hur ska vi göra för att förebygga slitage, miljöförstörelse osv? Hur kommer betingelserna se ut om vi får ett förändrat fjällklimat och hur kan vi förebygga eventuella skadeverkningar? Även om vi pratar Storslagen fjällmiljö så tycker jag också att vi måste ta ett kliv tillbaka och se på fjällen som en del av en helhet. Hur kopplar man fjällens vardagsliv, näringsliv, natur och kultur med mera till övriga Sverige och omvärlden? Vad kan vi göra för få en livskraftig miljö där människa och natur kan samverka? Jag skulle vilja ha mer kunskap kring farhågor, utmaningar, problem och möjligheter inom olika områden och även koppla samman dessa. Jag tycker också det är självklart att forskningen, och i ett längre perspektiv även förvaltningen, då måste involvera människor som lever och verkar i fjällen.

Sidan uppdaterades 2016-11-16