Månadens fjällprofil, maj 2015 ‑ Annika Fredriksson

Den hållbara näringslivsutvecklingen i fjällen borde vara en prioriterad fråga för den nationella politiken.

VD Swedish Lapland Visitors Board

Sidan uppdaterades 2022-10-17