Månadens fjällprofil, december 2013 - Emelie Forsberg

Emelie Forsberg

Ålder: 26
Bor: Tromsö och Chamonix
Yrke: Studerar en magister i biologi men har tagit ett uppehåll då hon är bergslöpare och skidalpinist på högsta nivå.

Vad har du för relation till fjällen?

Jag har alltid tyckt om och fascinerats av friheten med fjäll och de öppna vidder som man inte kommer i närheten av någon annanstans. Att klättra eller ta sig upp på en fjälltopp kräver att man är i nuet och har full koncentration och kontroll. Man lär sig väldigt mycket om sig själv av att vara så utsatt. Det är en kärlek som bara växer sig starkare och starkare och jag vet att jag kommer bo någonstans i fjällen när det är dags att slå rot.

Vad är Storslagen fjällmiljö för dig?

För mig är fjällen storslagna bara i sig själv, med sin vildhet, karghet, kärvhet och oändlighet. Jag älskar att det är så stora kontraster till öst- och sydsidan av Sverige. Att bevara detta men samtidigt kunna göra det lättillgängligt är en vision jag gillar.

Vilken fjällfråga brinner du för allra mest?

Jag tycker att det är viktigt med tillgänglighet till fjällen, eftersom jag anser att själva charmen med att ta sig dit och upp är att klara det själv. Det blir allt vanligare med helikopteranvändning, både som arbetsredskap och som redskap för att utöva friluftsaktiviteter. På vissa ställen är det väldigt vanligt med heliskiing, vilket innebär att bli uppflugen på en bergstopp för att sedan ta sig ned själv, och det tycker jag är hemskt. Det hör inte hemma i fjällen.

Vilken kunskap tycker du fattas om fjällen?

Eftersom allt fler vistas ute så tycker jag att det behövs mer kunskap kring lavinrisk och säkerhet. Det skulle vara intressant att kolla på hur man kan tillgängliggöra information om prognoser, till exempel olika snöskikt och vind, så att fler förstår faran och blir mer medvetna. Det är också spännande att tänka på hur man ska kunna ta till vara det vilda med fjällandskapet och samtidigt bevara det. Det finns så mycket potential att driva olika verksamheter i fjällmiljön, men det finns också en gräns för hur mycket naturen klarar. Jag skulle vilja att man tittar på balansen däremellan.

Sidan uppdaterades 2016-11-16