Evelina Solsten

Namn: Evelina Solsten
Ålder: 16 år
Bor: Glen
Gör: Studerar och hjälper till i familjens rennäring

Vad är din relation till fjällen?

Jag är född och uppvuxen i fjällen tillsammans med min familj och mina renar. Fjällen är en del av min vardag och min identitet. Jag skulle inte kunna tänka mig att bo någon annanstans.

Vad är Storslagen fjällmiljö för dig?

Det är ett område på fjället som är som det alltid har varit – oförstört. Ett område där renarna kan vandra fritt och beta utan att bli störda.

Vilken fjällfråga brinner du mest för?

Frågan om hur vi ska kunna bevara vårt samiska kulturarv och fortsätta bedriva rennäring på hållbara villkor. Jag förstår att det är många som vill kunna ta del av fjällvärldens resurser men det måste gå att göra det på ett respektfullt sätt. Det finns en lösning för de flesta frågor bara man hittar vägar att ge alla som berörs möjlighet att föra fram och ta in olika perspektiv. Att säga att man vill ta in olika perspektiv och sedan fatta beslut som visar att man inte har brytt sig är respektlöst och skapar onödiga slitningar.

Vilken kunskap tycker du fattas om fjällen?

Jag tycker att det saknas kunskap om renarna och renskötseln. Människor som inte har kunskap om hur renar reagerar på stress bryr sig inte om att det är förbjudet att köra skoter utanför lederna och att ha hundar okopplade. Jag tror att många människor har en föreställning om att fjällen är en obebyggd yta där man kan bete sig hur som helst utan att det får några konsekvenser. För oss som har fått uppleva renar som mister sina kalvar på grund av stress känns det oerhört respektlöst att inte följa de regler som finns.

Sidan uppdaterades 2017-04-20