Maja Tössberg

Ålder: 26 år
Bor: Göteborg
Gör: Studerar till ekonom och arbetar ideellt för organisationen Protect Our Winters

Vad är din relation till fjällen?

Redan som barn älskade jag bergen, speciellt under vinterhalvåret, men då var det mest Österrikiska alperna som gällde. Då jag nu är engagerad i organisationen Protect Our Winters som arbetar för att mobilisera snösporten i kampen för klimatet, så tilltalas jag av mer klimatvänliga sätt att få uppleva berg och snö på. Detta har lett till att jag har fått upp ögonen för de fantastiska fjäll som finns så nära och lättillgängliga i Skandinavien. Främst är det med skidor under fötterna som jag tycker om att bege mig ut på topptur för att sedan få njuta av några härliga svängar på vägen ner igen. Att allt det här bara finns, en bekväm tågresa bort trots att jag är bosatt i södra Sverige, är nästan för bra för att vara sant.

Vad är Storslagen fjällmiljö för dig?

Fjällen fungerar för mig som en påminnelse om hur mäktig naturen är, och hur liten jag själv är. Att gå upp för ett berg och komma ner helskinnad sker på naturens nåder, och den respekten som berg ingjuter i mig är nog det närmaste en religiös upplevelse jag någonsin kan komma. Att komma bort från samhället och alla dess mänskliga påfund, njuta av vyerna och tystnaden… Det är något magiskt med fjällen, som gör att jag hela tiden vill återvända dit.

Vilken fjällfråga brinner du mest för?

Det faktum att vår vinter blir allt grönare, allt kortare och allt varmare är en utveckling som pekar på att vi måste ta bättre hand om vår planet. Förändringar i fjällens miljö och klimat är en tydlig indikation på att klimatförändringarna sker, även här i Sverige. Den viktigaste uppgiften är därför försöka förhindra att planeten fortsätter värmas upp, både för klimatet i stort men också för att fjällen, vintern och alla djur och växter som har sin hemvist i fjällmiljön ska kunna leva vidare.

Detta är något som jag tror måste ske dels på individnivå. Om vi unnar oss att uppleva fjällen så ska vi också göra vårt bästa för att i samma andetag inte bidra till att fjällen inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form för kommande generationer. Det kan ske på flera sätt. Genom att ta tåget istället för att flyga eller åka bil till vårt resmål är ett första steg. Att konsumera mindre och smartare när det kommer till utrustning och kläder, samt att vårda och laga det vi redan har istället för att köpa nytt är också viktigt. Likaså att äta grönare, lära sig mer om klimatförändringarna, och att våga prata om vad som håller på att ske med vår natur.

Detta är vad vi i Protect Our Winters refererar till som ”vägvisare” - enkla men nödvändiga beteendeförändringar som alla individer kan och borde ta till sig. På samma sätt som individen har ett ansvar så måste det också hända saker från politiskt håll, och självfallet även i näringslivet. Att man till exempel planerar att bygga en flygplats utanför Sälen är för mig helt obegripligt och väldigt kortsiktigt. Om några decennier kommer det kanske inte ens att finnas någon vinter i Sveriges södra fjäll att ta flyget till!

Enligt Naturvårdsverket kommer Sverige inte att uppnå sitt miljömål avseende begränsad klimatpåverkan till år 2020 och utvecklingen är dessutom i dagsläget negativ. Att man från statlig håll då godkänner och uppmuntrar ännu en flygplats, speciellt på en plats där både natur och näringsliv på lång sikt kommer att drabbas hårt av klimatförändringarna, känns onekligen som ett stort kliv åt helt fel håll.

Vilken kunskap tycker du fattas om fjällen?

Jag skulle önska att det fanns en bredare och mer allmän kunskap hos gemene man om hur människor, både bofasta och turister, påverkar fjällmiljön i form av klimat, biotoper och artrikedom. Protect Our Winters har gjort delar av detta genom att i samarbete med Chalmers och universitetet i Lund sammanställa prognoser för den framtida snötillgången på några av Sveriges mest populära skidorter. Prognoserna presenterar en acceptabel framtid som vi enbart kan uppnå om uppvärmningen stannar vid 1,5 grader, men också riktiga mardrömsscenarion som kommer att bli verklighet om vi fortsätter att värma upp vår planet på samma sätt som idag. Det är alltså en riktigt mörk framtid för våra vackra vita vintrar som i så fall väntar, och att njuta av fluffiga pudersvängar på vägen ner för berget kan då bli ett minne blott…
Denna typen av kunskap anser jag behöver bli mer allmän och efterlyser därför fler studier och kunskapsspridningsinitiativ som undersöker och belyser konsekvenserna av den ohållbara snö- och skidturism som bedrivs i fjällen idag. Om vi agerar omedelbart och på bred front så finns det fortfarande så mycket som kan räddas; både miljö, biologisk mångfald och fantastiska fjällupplevelser.

Sidan uppdaterades 2017-06-30