Månadens fjällprofil, januari 2016 - Malin Johansson

Malin Johansson

Namn:  Malin Johansson

Ålder:  32

Bor: Östersund

Yrke: Biolog

Vad har du för relation till fjällen?

Jag är uppvuxen i Offerdal i Jämtland med närhet till fjällen. Under min uppväxt var det mest när vi skulle plocka hjortron som vi for till fjälls men även för skidåkning. Vi hade friluftsdagar i skolan med fjällutflykter. I vuxen ålder har jag mer och mer börjat uppskatta fjällvärlden och den bygd jag kommer från. Jag har fått förmånen att arbeta med inventeringar på många ställen i svenska fjällvärlden och tycker det är väldigt härligt att få ha fjällen som arbetsplats.  

Vad är Storslagen fjällmiljö för dig?

Känslan av frihet och orördhet är storslagen för mig. Att kunna åka skidor i obrutet snötäcke över vita vidder det är storslaget och svårslaget. Men också att under sommartid kunna spana från en fjälltopp och bara se fjäll runtomkring sig. Storslagenhet tänker jag handlar om vildmark och orördhet men ju mer jag är i fjällen desto mer inser jag att vi människor lämnat spår efter oss nästan överallt.  

Vilken fjällfråga brinner du för allra mest?

Jag tycker det är viktigt med kunskap om hur naturens delar hänger samman och det är inte bara kopplat till fjällvärlden. Det finns många resurser som många olika intressenter vill åt och jag tror det är viktigt att nyttja dessa resurser på ett hållbart sätt som inte utarmar och förstör. Många biologer jobbar ofta med frågor som handlar om bevarande och/eller exploatering av natur. Många gånger är det ekonomisk vinning som får gå före bevarande av natur. Att hitta sätt att leva av naturens tillgångar och få en fungerande ekonomi samtidigt som vi vårdar naturen tror jag starkt på för att skapa hållbarhet.

Vilken kunskap tycker du fattas om fjällen?

Jag tycker det saknas kunskap om allemansrätten och det är inte bara i fjällsammanhang. Vi har tillgång till fjällen genom allemansrätten vilket ger möjlighet för alla människor att vistas där. Jag tycker det är viktigt med kunskap om allemansrätten och vad den innebär för om vi missbrukar den i för stor utsträckning kan vi förlora den på sikt.  Ett exempel på kunskapsbrist om allemansrätten är vad som gäller för skotrar och fyrhjulingar. 

Sidan uppdaterades 2016-11-16