Månades fjällprofil, januari 2015 - Carin Berglind

Carin Berglind

Ålder: 42 år
Bor: Järpen
Yrke: Arkitekt på Åre kommun

Vad har du för relation till fjällen?

Som barn var fjällen semester och äventyr, blåbärssoppa och limpmackor för mig. Min familj åkte upp från Uppsala en eller ett par gånger per år. Som vuxen har jag valt att bosätta mig här och har gjort fjällen till mitt vardagslandskap.

Vad är Storslagen fjällmiljö för dig?

För mig privat så innebär storslagen fjällmiljö återhämtning och rekreation och trots min vuxna ålder fortfarande äventyr. Jag mår helt enkelt bra när jag vistas till fjälls!

I mitt arbete som arkitekt på Åre kommun så handlar storslagen fjällmiljö mycket om riksintressen och andra skyddsvärden. Våra fjäll är viktiga för hela regionen/landet och vi måste behandla dem därefter, idag och i framtiden. De avvägningar vi gör mellan olika intressen måste vara väl grundade. Turismen är vår främsta inkomstkälla i kommunen och som näring behöver den stora arealer samtidigt som den kräver stora orörda områden. Var kan vi tillåta exploateringar och var ska vi låta bli? Hur uppnår man en levande bygd samtidigt som vi värnar fjällmiljön?

Vilken fjällfråga brinner du för allra mest?

Jag har förmånen att arbeta i en kommun med många olika typer av projekt där de flesta kvalar in som fjällfrågor. Jag arbetar bland annat med planerna på en ny nationalarena inför 2019 då Åre står som värd för alpina VM. Det rör sig om en fjällfråga i en något mer urban kontext. Jag har även varit involverad i förstudien av en nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags. Det är kanske den typ av frågor som de flesta förknippar med storslagna fjäll.

Förstudien går nu in i en ny projektfas som så småningom ska komma fram till om nationalpark ska bildas eller ej. Projektet drivs av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen och Åre kommun är en av flera parter som ingår i arbetet. Oavsett utkomsten av projektet så ska det bli intressant att diskutera värden och intressen inom området. Jag hoppas att många ska ta chansen att vara med och påverka!

Vilken kunskap tycker du fattas om fjällen?

Om man ser till landet i stort så oroas jag över hur låg kunskapsnivån är om fjällen eller vår natur överhuvudtaget. Hur ska vi kunna skydda och bevara dessa områden för framtiden om inte kunskapen och intresset finns?

På myndighetsnivå så oroar jag mig mer för bristen på samordning mellan olika sakfrågor och intresseområden.

Jag är ändå optimistisk. Jag ser fram emot de fortsatta diskussionerna inom nationalparksfrågan och inom miljömålet för storslagna fjäll. Var går gränsen för "fjällen"? Är det en geografisk gräns eller en administrativ? Hur kan man kvantifiera och värdera fjällmiljön när det för många av oss handlar om en känsla, ett tillstånd?

Sidan uppdaterades 2016-11-16