Maud Ån

Ålder: 61år

Bor: Sälen och Luleå

Gör: Projektledare Hållbar Destination SITE

Vad är din relation till fjällen?

Fjällen är mitt livsrum! Jag har växt upp i Sälen och blivit präglad av fjällmiljön, inlandsklimatet och att jobba med service till besökare på familjens pensionat. Till fjälls är jag hemma och det finns en ständig längtan till nästa tur för att uppleva och njuta av vandringar och skidturer med vyer från bergstoppar, grönskande dalgångar, fjällblommornas starka färger, vitklädda fjäll som reser sig i horisonten, solen och ljusets skiftningar, ripornas spel under våren, strövande renar … Fjällen är en mötesplats som har gett mig många fina vänner genom åren.

Jag har arbetat med STF under många år, främst Kebnekaise och Vålådalen. Uppdraget var att tillgängliggöra och förmedla service och ge fjällbesökarna kunskap om vad en trygg upplevelse av fjällens natur- och kulturvärden och respekt för dem som lever och verkar i fjällområdet innebär.  Jag har också haft möjligheten att få dela med mig av min fjällkänsla och kunskap till familjer som har barn med Downs syndrom under Familjefjällveckan på Grövelsjöns Fjällstation som har genomförts 18 år. 

Vad är Storslagen fjällmiljö för dig?

Storslagen fjällmiljö är den stora vidsträckta naturen med skarpa kontraster av fjäll, glaciärer, djupa dalgångar, gammelskogar, frodiga fjällbjörkskogar, hedar och vattendrag. Ett kulturlandskap med lämningar från tidigare fäbodbruk och den samiska kulturen, där djur och människor lever av naturens resurser, idag i form av renskötsel och besöksnäring.

Vilken fjällfråga brinner du mest för?

Att bevara och värdesätta rent vatten, frisk luft och tillgång till naturen. Att fjällen och inlandsområdena värderas som en naturresurs med utvecklingsmöjligheter genom hållbara politiska beslut med bland annat utveckling av besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar.

Innovasjon Norge har tagit fram en bra certifieringmodellen och kvalitetsmärket ”Baerkraftig Reisemål – lokalt engagemang i et langt perspektiv”där reiemålet, destinationen, tar ansvar för hållbarhet genom att ”ta vare på natur, kultur og miljö, styrke sosiale verdier, vaere ökonomisk levedyktig” Det bygger på standard GSTC destinationskriterier.

Vilken kunskap tycker du fattas om fjällen?

Jag vet inte om det saknas kunskap om fjällens värden utan tror att det istället är en fråga hur kunskapen används och kommuniceras mellan olika forskningsområden, beslutsfattare, fjällaktörer, fjällbesökare och exploatörer. Det handlar också om hur konflikter och möjligheter gällande olika användarintressen i fjällmiljöerna hanteras. Fjällen och landsbygden betraktas som vildmark istället för ett levande kulturlandskap där folk lever och bor. 

När det gäller besöksnäringen och dagens fjällbesökare är trenden att det blir fler människor/ intressegrupper som beger sig till fjälls med en ökad efterfrågan av naturupplevelser. Det ställer högre krav på att fjällaktörer och ansvariga myndigheter samarbetar med ansvar att tillgängliggöra, kanalisera och kontrollera flödet av besökare till områden som är attraktiva. Det ställer högre krav på att utveckla en bra standard på leder, service och information på platser för start och mål. Det leder till att övrig natur skyddas. Det finns goda erfarenheter att hämta från andra länder/områden som arbetar med naturturism. 

Fjällen är en tillgång för alla genom Allemansrätten, men det ställer också krav på att var och en som vistas i fjällmiljöer tar ansvar och visar respekt genom att lämna så lite spår efter sig som möjligt.

Sidan uppdaterades 2017-12-01