Olivia Söderlund

Ålder: 38 år

Bor: Långå utanför Hede i Härjedalen

Gör: Anställd av en väldigt aktiv förening som heter Hede Företagargrupp med ett 90-tal medlemsföretag och drygt lika många privata medlemmar. Vi äger ett trettiotal lägenheter för uthyrning samt Hede camping och Hede Golfbana som drivs av entreprenörer. Vi har hand om ett elavtal, inflyttarservice i Sonfjällsbygden och Turistinformationen. Vi har precis genomfört en förstudie om möjligheterna att skapa ett Naturum i Hede med fokus på Sonfjället och dess nationalpark.

Vad är din relation till fjällen?

Min relation till fjällen är att det är mitt hem. Där mitt hjärta hör hemma. Där jag hämtar energi och kraft. Jag tillbringar så mycket tid jag kan i fjällen när jag är ledig. Sommar som vinter. Mina mor kommer ifrån en liten by som heter Messlingen och jag har under min ungdom bott där. Under en period i livet så flyttade jag runt, både i Sverige och utomlands. Men saknaden var för stor. Jag ville hem. Hem till fjällen.

Vad är Storslagen fjällmiljö för dig?

Storslagen fjällmiljö är väldigt brett för mig. Precis som det låter, så ska vi värna om vår storslagna fjällmiljö. Vi ska vara rädd om den men samtidigt inte vara rädda att nyttja den, på rätt sätt. Jag vill att den ska finnas kvar till nästkommande generationer så att även de kan förstå innebörden av rikedomen som ligger i att ha en sån unik miljö! Jag tror och hoppas att man i framtiden kommer att försöka att mer och mer gå tillbaka till "basic" och att medvetenheten kommer att öka för gemene man vad denna miljö innebär. Både för boende och besökare i fjällområdena. Jag tror att man kommer att ha ett stort behov av rekreation under närmaste åren och då kommer fjällvärlden att vara en av de aktuella arenorna. Jag tänker att man måste tänka lite extra på samverkan och samexistens.

Vilken fjällfråga brinner du mest för?

Hållbar fjällturism! Att öka kunskapen och förståelsen för den unika miljön. Genom olika åtgärder kan man skapa en hållbar arena och "leda" människorna genom intressanta upplevelseplatser, information och skyltning/leder.

Vi genomförde genom en kunskapskonferens i september tillsammans med forskningssatsningen "Storslagna Fjäll" och fick bland annat möjlighet att lyssna till och föra en dialog med tre av forskarna som under en heldag fokuserade på ämnen som berör vårt arbete. Efter det startade vi en arbetsgrupp som kommer att starta upp den 7 november. Syftet är att arbeta vidare med de frågor som rör ett planerat Naturum och de sevärdheter/upplevelser som finns i området.

Vilken kunskap tycker du fattas om fjällen?

Kunskapen och förståelsen för att det finns människor som lever sina vardagsliv här. Genom ökad kunskap och förståelse om var och ens situation skapas förutsättningar för samexistens.

Sidan uppdaterades 2017-11-08