Månadens fjällprofil, januari 2014 - Tor Tuorda

Tor Tuorda

Ålder: 52
Bor: Randijaur
Yrke: Naturfotograf och filmare. Aktuell med en långfilm om den samiska kulturen och om hur en relativt tystlåten person 2006 konverterade till en engagerad gruvmotståndare.

Vad har du för relation till fjällen?

Min mors barndomshem ligger i Kvikkjokk och jag själv är uppväxt i och präglad av Jokkmokksfjällen. Mina rötter i trakterna och mitt samiska kulturarv sträcker sig långt bak i tiden och det är i den naturen jag driver min verksamhet. Det är från den här kommunens fjäll och skogar, deltaland och myrar, som jag fångar de flesta av mina motiv.

Vad är Storslagen fjällmiljö för dig?

Storslagen fjällmiljö är en miljö där man har fri utsikt och orörd mark, inga kalhyggen, inga vattenkraftsanläggningar och framförallt inga gruvor. Det vill säga ett växt- och djurliv fritt från störningsmoment. Storslagen fjällmiljö handlar också om att bevara både naturvärden och kulturvärden – precis det som är orsaken till att världsarvet Laponia en gång bildades. Det finns några sådana platser kvar i de här landet och det är tack vare att ingen förstört eller förslitit landskapet. Det är en rikedom jag tycker jag man ska ta vara på.

Vilken fjällfråga brinner du för allra mest?

Gruvnäringen. Jag tycker det är fullkomligt horribelt att det får komma utländska lycksökare som bäddar för massiva dagbrott i vår fantastiska natur. Det handlar inte bara om ett hål i backen utan någonting som kan få oerhörda konsekvenser, framförallt på vatten. Det finns ingen tanke på kommande generationer eller långsiktigt hållbart liv när man låter det hända och det ser jag som det största hotet som funnits på de här platserna. Det är en dystopi för min nio månader gamla son.

Vilken kunskap tycker du fattas om fjällen?

”Sveriges koloniala arv – den koloniala strukturen som vi lever och brottas med”. I Sverige tas det ingen hänsyn till djur och natur eller de som lever och verkar i fjällen, utan vi körs bara över till förmån för ekonomisk vinning. Den är som en våt film hur man lyckats splittra samerna mellan varandra på grund av detta. Urfolksfrågan finns inte med på agendan och därför skulle jag vilja att man undersökte spåren efter kulturen mer, både genom arkeologiska inventeringar och utgrävningar och genom att ta till vara de kunskaper som finns.

Sidan uppdaterades 2016-11-16