Har du frågor kring projekten, tveka inte att kontakta de respektive projektgrupperna.

Kontaktpersoner i forskningsprojekten

Bortom konflikter i fjällen

Sandra Wall Reinius (projektledare)

sandra.wall-reinius@miun.se

Annika Dahlberg

annika.dahlberg@natgeo.su.se

Bosse Bodén

bosse.boden@miun.se

Daniel Laven

daniel.laven@miun.se

Rosemarie Ankre

rosemarie.ankre@miun.se

Den nya fjällupplevelsen

Peter Fredman (projektledare)

peter.fredman@miun.se

Christine Lundberg

christine.lundberg@miun.se 

Klas Sandell

klas.sandell@kau.se

Maria Lexhagen

maria.lexhagen@miun.se

Sandra Wall Reinius

sandra.wall-reinius@miun.se

Daniel Wolf Watz

daniel.wolf-watz@miun.se

Ett betespräglat landskap

Johan Olofsson (projektledare)

johan.olofsson@emg.umu.se

Maja Sundqvist (koordinator)

maja.sundqvist@emg.umu.se

Jon Moen

jon.moen@emg.umu.se

Robert Björk

robert.bjork@gu.se

Fjällens rörelsearv

Sverker Sörlin (projektledare)

sorlin@kth.se

Daniel Svensson

daniel.svensson@abe.kth.se

Inga-Maria Mulk

i.m.mulk@gmail.com


Gruvdrift i fjällen

Jon Moen (projektledare)

jon.moen@emg.umu.se

Agneta Setterwall

agneta.setterwall@telia.com

Anna Zachrisson

anna.zachrisson@pol.umu.se

Karin Beland Lindahl

karin.beland.lindahl@slu.se

Lucy Rist

lucy.rist@slu.se

Grön översiktsplanering i fjällen

Therese Bjärstig (projektledare)

therese.bjarstig@umu.se

Anna Zachrisson

anna.zachrisson@umu.se

Camilla Thellbro

camilla.thellbro@vilhelmina.se

Johan Svensson

johan.svensson@slu.se

Per Sandtröm

per.sandstrom@slu.se

Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen

Peter Schlyter (projektledare)

peter.schlyter@natgeo.su.se

Carl Österlin

carl.osterlin@natgeo.su.se

Kommunikativ kapacitet i fjällen

Lotten Westberg (projektledare)

lotten.westberg@slu.se

Emil Sandström

emil.sandstrom@slu.se

Hanna Bergeå

hanna.bergea@slu.se

Lars Hallgren

lars.hallgren@slu.se

Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen

Göran Ericsson (projektledare)

goran.ericsson@slu.se

Camilla Sandström

camilla.sandstrom@slu.se

Johan Svensson

johan.svensson@slu.se

Lars Östlund

lars.ostlund@slu.se

Lina Holmgren

lina.holmgren@slu.se

Torbjörn Josefsson

torbjorn.josefsson@slu.se

Wiebke Neumann 

wiebke.neumann@slu.se

Samverkan i fjällen

Katarina Eckerberg (projektledare)

katarina.eckerberg@pol.umu.se

Anna Zachrisson

anna.zachrisson@pol.umu.se

Therese Bjärstig

therese.bjarstig@pol.umu.se

Vägar till mångfunktionella fjällandskap

Sandra Wall-Reinius (projektledare)

sandra.wall-reinius@miun.se

Annika Dahlberg

annika.dahlberg@natgeo.su.se

Daniel Laven

daniel.laven@miun.se

Daniel Svensson

daniel.svensson@abe.kth.se

Kristin Godtman-Kling

kristin.godtman-kling@miun.se

Peter Fredman

peter.fredman@miun.se

Sverker Sörlin

sverker.sorlin@abe.kth.se

Sandra Wåger
Forskningskommunikatör

sandra.wager@miun.se
010 - 142 82 08

Kontakta mig om du vill veta mer om forskningssatsningen eller få hjälp att komma i kontakt med något av forskningsprojekten.