Alla presentationer i helsal livesändes under konferensen. Klicka på titlarna nedan för att komma direkt till den presentation du är intresserad av.

Framtidens fjällvärld - en kulturgeografisk utsikt
Erik Westholm, professor vid institutionen för stad och land på Sveriges Lantbruksuniversitet samt ordförande i Naturvårdsverkets miljöforskningsråd.

Nyckelindikatorer för Storslagen fjällmiljö
Peter Schlyter, projektledare för nyckelindikatorer.

Sametingets syn på miljömålet Storslagen fjällmiljö
Peter Benson, GIS-samordnare och markanvändningshandläggare på Sametinget.

Integrerad natur- och kulturmiljövård för en levande fjällvärld
Karin Arvastson, utredare och FoU-samordnare på Riksantikvarieämbetet, och Katarina Schough, ansvarig för Naturvårdsverkets forskningsfinansiering .

Stöd för lokalt förankrad integrerad natur- och kulturmiljövård
Peter Schlyter, forskare vid Stockholms universitet.

Fjällens rörelsearv - Diskreta monument i hållbar fjällutveckling
Daniel Svensson, forskare vid Kungliga Tekniska högskolan.

Kriterier för samråd - kommunikativ kapacitet
Lotten Westberg och Lars Hallgren, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Vad gör Försvarsmakten för Storslagen fjällmiljö?
Arne Wessner, miljöchef på Försvarsmakten.

Långsiktig hållbar utveckling ur Fäbodbrukarnas perspektiv
Kristian Olofsson, vice ordförande för Sveriges Fäbodbrukare.

Holistic Management - ett sätt att kombinera lönsammare jordbruk med bättre naturvård i fjällen
Jörgen Andersson, ledare för Nordic Savory Hub.

NILS - landskapsdata om fjällmiljöns tillstånd och förändringar & ”Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjällen”
Johan Svensson, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Miljöövervakning och beslutsstöd
Lina Holmgren och Wiebke Neumann, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Framtida utmaningar och påföljande paneldebatt
Helena Eriksson, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Jämtlands län och Jämtlands representant för Fjälldelegationen. I panelen: Eva Thörnelöf, chef vid avdelningen för analys och forskning på Naturvårdsverket, Åsa Persson, bergmästare på Bergsstaten, Jörgen Jonsson, ordförande för SSR och Sara Revell Ford, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.