Under konferensen hölls sex stycken sessioner inom ramen för några av projekten i Storslagen fjällmiljö-satsningen. Vi intervjuade sessionsledarna om deras tankar efteråt. Klicka på titlarna nedan för att komma till filmerna.