Kiruna kommun bjuder in till tre kunskapsseminarier med forskare från Naturvårdsverkets satsning ”Storslagen fjällmiljö” som pågått mellan 2013-2015.

Storslagen Fjällmiljö profilbild

Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö ska ge oss mer kunskap till en hållbar utveckling och framtida förvaltning av fjällen och stödjer kunskapsbehoven kring arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.

Medverkar gör:
Kristina Zakrisson, Kiruna kommun
Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket
Robert Björk, Göteborgs universitet
Sandra Wall Reinius, Mittuniversitetet

Projekten som presenteras och diskuteras:

  • Vad karaktäriserar ett betespräglat landskap?
  • Bortom konflikter i fjällen - utmaningar och möjligheter
  • Den nya fjällupplevelsen - Friluftstrender och hållbar utveckling för en storslagen fjällmiljö

Plats och datum: Parkskolan, Aulan, 25 maj 2016

Program:

08.00 Välkommen, Kristina Zakrisson, kommunalråd i Kiruna

08.15 Om Storslagen fjällmiljö, Ola Inghe, Naturvårdsverket

08.30 Ett betespräglat fjällandskap, Robert Björk, Göteborgs Universitet

09.20 Den nya fjällupplevelsen, Sandra Wall- Reinius, Mittuniversitetet

10.10 Fika

10.30 Bortom konflikter i fjällen, Sandra Wall-Reinius, Mittuniversitetet

11.20 Avslutningsord från Birgitta Isaksson + några ord om kommunikation
i forskningssatsningen, Sandra Wåger