Kunskapsseminarium i Kiruna 2016

Spara favorit 19 sep september 2018
Storslagen Fjällmiljö profilbild

Kiruna kommun bjuder in till tre kunskapsseminarier med forskare från Naturvårdsverkets satsning ”Storslagen fjällmiljö” som pågått mellan 2013-2015.

Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö ska ge oss mer kunskap till en hållbar utveckling och framtida förvaltning av fjällen och stödjer kunskapsbehoven kring arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö.

Medverkar gör:
Kristina Zakrisson, Kiruna kommun
Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket
Robert Björk, Göteborgs universitet
Sandra Wall Reinius, Mittuniversitetet

Projekten som presenteras och diskuteras:

  • Vad karaktäriserar ett betespräglat landskap?
  • Bortom konflikter i fjällen - utmaningar och möjligheter
  • Den nya fjällupplevelsen - Friluftstrender och hållbar utveckling för en storslagen fjällmiljö

Plats och datum: Parkskolan, Aulan, 25 maj 2016

Program:

08.00 Välkommen, Kristina Zakrisson, kommunalråd i Kiruna

08.15 Om Storslagen fjällmiljö, Ola Inghe, Naturvårdsverket

08.30 Ett betespräglat fjällandskap, Robert Björk, Göteborgs Universitet

09.20 Den nya fjällupplevelsen, Sandra Wall- Reinius, Mittuniversitetet

10.10 Fika

10.30 Bortom konflikter i fjällen, Sandra Wall-Reinius, Mittuniversitetet

11.20 Avslutningsord från Birgitta Isaksson + några ord om kommunikation
i forskningssatsningen, Sandra Wåger