Slutkonferens, 23-24 april 2018

Spara favorit 20 apr april 2018
Most Photos
Foto: Christoffer Rolke/Most Photos

Slutkonferensen för forskningssatsningen ”Storslagen fjällmiljö” går av stapeln den 23-24 april 2018 på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm.

Tid

2018-04-23 – 2018-04-24, kl. 13:00-13:00 (registrering mellan 12.00-13.00 den 23)

Plats

Elite Hotel Marina Tower, Stockholm eller via webbinarium (webbsänt seminarium).

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som forskar om, verkar inom och/eller beslutar om frågor som rör hållbar förvaltning av det svenska fjällandskapet.

Bakgrund

Naturvårdsverket har under perioden 2013-2017 finansierat tolv forskningsprojekt där ett fyrtiotal forskare från sju svenska universitet har studerat förutsättningarna för en hållbar fjällförvaltning. Riksantikvarieämbetet har medfinansierat fem av projekten i gemensamma utlysningar med Naturvårdsverket.


Frågor eller funderingar?
Kontakta sandra.wager@miun.se