Handslag

Fjällforskningskonferens i Idre den 4-5 oktober 2016.

Innehållet i de plenumförlagda programpunkterna filmades. Klicka på programpunkten för att komma till inspelningen. 

Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss via info@storslagnafjall.se.

DAG I

Välkommen
Emma Granqvist, Naturvårdsverket, Karin Arvastson, Riksantikvarieämbetet, Peter Egardt, kommunalråd Älvdalens kommun, Björn Forsberg, Länsstyrelsen Dalarna och Benny Jonsson, Idre nya sameby.

Aktuellt från myndigheter: Utmaningar, åtgärder och kunskapsbehov för att nå Storslagen fjällmiljö  
• Energimyndigheten, Matilda Schön
• Fjälldelegationen/Länsstyrelsen, Ruona Burman
• Naturvårdsverket, Ola Inghe
• Riksantikvarieämbetet, Karin Arvastson
• Sametinget, Laila Rehnfeldt
• Skogsstyrelsen, Cecilia Persson
• Statens fastighetsverk, Lena Flodin
• Sveriges geologiska undersökning, Helena Dahlgren
• Trafikverket, Anders Sjölund

Fjällandskapet i förändring - presentationer del I 
• Fjällens kulturlandskap under de senaste 1500 åren
Kjell-Åke Aronsson, Ájtte
• Förändringar i glaciärers utbredning i fjällen under det senaste århundradet
Per Holmlund, Stockholms universitet

Fjällandskapet i förändring - presentationer del II
• Är det kört för rennäringen? – Hur rennäringen påverkas av klimatförändringar och annat
Berit Inga,Ájtte
• Inverkan av bete och klimat på ekosystemen i fjällen
Tage Vowles, Göteborgs universitet
• Ekosystemtjänster i fjällen: Skattningar och modellering med data från miljöövervakning
Johan Svensson, SLU

Summerande diskussion om fjällandskapet i förändring
Moderator: Ola Inghe, Naturvårdsverket

Nytt från Storslagen fjällmiljö-projekten fas II
• Mångfunktionella leder – internationell forskning och exempel från Jämtlandsfjällen
Kristin Godtman-Kling, Mittuniversitetet och Daniel Svensson, KTH
• Landskapsplanering i praktiken – kommunal översiktsplan?
Anna Zachrisson, Umeå universitet, Johan Svensson, SLU och Therese Bjärstig, Umeå universitet

DAG II

Traditionell kunskap - presentationer
• Begreppet traditionell kunskap och dess olika ansikten - ekologi och identitetsprocesser i ett internationellt perspektiv
Carina Green, SLU
• Lokal och traditionell kunskap i Sverige och Norden – hur kan olika slags kunskap mötas?
Marie Kvarnström, SLU och Uppsala universitet
• Samiskt handlingsutrymme i naturskyddsdiskurser
Elsa Reimerson, Umeå universitet

Summerande diskussion om traditionell kunskap
Moderator: Erik Hellberg Meschaks, Naturvårdsverket