Kunskapsseminarium i Sorsele/Ammarnäs 2015

Temadagar i Sorsele/Ammarnäs kring hållbart samnyttjande och utveckling av fjällen, 4-5 februari 2015.

Inbjudan

Ekokommun Sorsele bjuder tillsammans med forskare från Naturvårdsverkets satsning ”Storslagen fjällmiljö” in till två spännande temadagar kring hållbart samnyttjande och utveckling av våra svenska fjäll.

Dag ett i Ammarnäs presenterar framtidsspaning kring den nya fjällupplevelsen och det småskaliga kulturarv som blir allt viktigare för såväl lokalbefolkning som besökare.

Dag två i Sorsele behandlar de ökade krav på samverkan som samhället ställer inom natur- och miljöförvaltning i fjäll-området. Hur kan samråd och dialog göra samordningen av naturresurser mer konstruktiv?

Medverkar gör bland annat:
Sandra Wall-Reinius Mittuniversitetet, Daniel Svensson KTH, Katarina Eckerberg Umeå universitet, Lotten Westberg & Lars Hallgren SLU, Per-Olov Wikberg Naturvårdsverket, Björn Jonsson Länsstyrelsen i Västerbotten, Göran Wallin & Annika Fredriksson Swedish Lapland Visitors Board, Bernt Wennström Gällivare kommun & Håkan Stenlund Sorsele Kommun.

Läs mer om forskningsprojekten ”Den nya fjällupplevelsen”, ”Fjällens rörelsearv”, ”Kommunikativ kapacitet i fjällen” och ”Samverkan i fjällen” på webbplatsen storslagnafjall.se.

Program:

Onsdag, 4 februari på Ammarnäsgården i Ammarnäs

Tema: Fjällturism/Kulturarv/Rörelsearv
Kaffe och smörgås serveras från kl 09.30
Moderator: Annika Fredriksson, VD Swedish Lapland

10.00 Öppnande av temadagarna, Kjell Öjeryd, kommunalråd Sorsele Kommun.

10.00 Länsstyrelsens fjälluppdrag, Björn Jonsson, Länsstyrelsens Västerbotten.

10.15 Forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö, Pelle Fredriksson, Mittuniversitetet.

10.25 Föreläsning: Den nya fjällupplevelsen, Sandra Wall-Reinius, forskare Mittuniversitetet.
Vad gör vi i fjällen? Vilka relationer har vi till landskapet? Hur ser framtiden ut för olika fjällaktiviteter? Forskningsprojektet "Den nya fjällupplevelsen" presenterar resultaten från en nationell kartläggning över besökare och besök i fjällen.

11.15 Frågestund och dialogforum.

11.30 Besöksnärings ekonomiska betydelse för fjällvärlden, Annika Fredriksson, VD Swedish Lapland.

11.40 Fjällens besöksnäring och framtid i Swedish Lapland, Göran Wallin, Swedish Lapland.

12.00 Lunch med lokal matkultur samt ett inspirerade kulturinslag från orten!

13.00 Föreläsning: Fjällens rörelsearv, Daniel Svensson,forskare KTH.
Vad handlar rörelsearv och rörelselandskap om och vilken potential har de två begreppen? Projektet "Fjällens rörelesearv" kan visa på resultat i form av exempel från fältstudier i Nikkaluokta, Saltoluokta, Kvikkjokk, Vålådalen m.m. Fokus ligger på att uppmärksamma detta småskaliga kulturarv som blir allt viktigare för såväl lokalbefolkning som besökare i och med att konkurrensen om markanvändningen i
fjällen ökar.

14.05 Frågestund och dialogforum kopplat till föreläsningen.

14.30 Föreläsning: Småskaligt kulturarvsarbete och dess förutsättningar, Urban Berglund.

14.45 Föreläsning: Erfarenheter från städningen på Kebnekaise, Arne Wessner, Försvarsmakten.

15.00 Kaffe och fikabröd!

15.15 Kopplingar mellan projekten och gemensamt spånande kring framtiden.
Panel: Björn Jonsson, Håkan Stenlund, Göran Wallin, Anders Forsberg, Arne Wessner.

16.00 Slut för idag!

Torsdag, 5 februari i Folkets Hus i Sorsele
Tema: Samverkan/Kommunikation
Kaffe och smörgås serveras från 09.30
Moderator: Bernt Wennström, Gällivare Kommun

10.00 Öppnande av dag 2, Kjell Öjeryd, kommunalråd Sorsele Kommun.

10.05 Erfarenheter från samverkan – Laponia processen, Bernt Wennström, Gällivare Kommun.

10.20 Pågående samverkan i fjällen, Göran Wallin, Swedish Lapland.

10.30 Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö med fjällstrategi och forskningssatsning,
Per-Olov Wikberg, Naturvårdsverket.

11.00 Föreläsning: Samverkan i fjällen, Katarina Eckerberg, forskare Umeå universitet.
Vad är samverkan och hur ser den ut i den svenska fjällkedjan? Projektet ”Samverkan i fjällen” ger kort bakgrund om vilka ökade krav på samverkan som samhället ställer inom naturresurs- och miljöförvaltning i fjällområdet. Hur definierar forskningen samverkan och vad finns det för olika sätt att se på samverkan regelstyrd (och frivillig samverkan, EU:s roll m.m.) Vilka samverkansprojekt finns i fjällen, vem
leder dem och vad handlar de om? Projektet visar på skillnader mellan länen och erfarenheter från samverkan i ljuset av forskning.

12.00 Lunch som kan intagas på Sorsele River Hotel.

13.00 Föreläsning: Kommunikativ kapacitet i fjällen, Lotten Westberg, forskare SLU.
Samråd, konflikt och kommunikation – förutsättningar och strategier för samråd om viktiga och konfliktfyllda frågor. Användningen av naturresurser leder till olika typer av konsekvenser för olika människor och grupper. Det finns en tanke att samordningen av naturresurshantering skulle vara mer konstruktiv, och mindre konfliktfylld, om den skedde genom samråd och dialog. Även om det görs flera
försök att samråda så är det ofta svårt.
Diskussion/ Workshop: Tillsammans diskuterar vi vad som kännetecknar dialog och samråd samt hur det kan åstadkommas i praktiken.

15.00 Kaffe och fikabröd!

15.15 Avslutande paneldiskussion om projekten, samverkan, kommunikation
Panel: Jan Ask, Per-Olov Wikberg, Lars Hallgren, Katarina Eckerberg, Göran Wallin.

16.00 Slut för idag!