Om forskningssatsningen

Storslagen fjällmiljö är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål där dagens styrmedel och de åtgärder som görs före år 2020 bedöms vara otillräckliga. Forskningssatsningen var ett sätt att öka kunskapen om fjällvärldens konflikter och möjligheter i syfte att påverka utvecklingen positivt.

Vad har producerats inom forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö?

Sidan uppdaterades 2018-08-01