Foto: Per-Olov Wikberg

Gruvdrift i fjällen

Värduniversitet