Vintersportorten året runt | miun.se
Tor 10 dec 2015 10:04

Hur ser Åres företagare och fritidsfastighetsägare på ortens utveckling? Vad önskar Åres besökare när det gäller barmarkssäsongen? Hur hänger samhällstrender ihop med resetrender? 

Bild tagen från tusenmetersliften i Åre i början av maj
Vårskidåkning i Åre. Foto: Linda Bylund, Storslagen Fjällmiljö

Med delfinansiering från Storslagen Fjällmiljö har rapporten Vintersportorten året runt del II: Produkt och marknadsföring getts ut hos ETOUR (Europeiska Turismforskningsinstitutet) på Mittuniversitetet. Författare är forskarna Maria Lexhagen och Fredrik Olausson.

Fokus på Åre
Projektet har fokuserat på trender som källa till innovation och har valt att studera Åre, som pekats ut av Tillväxtverket som en exportmogen* destination. Genom bland annat utveckling av destinationer är målet att den svenska besöksnäringen ska fördubblas från år 2010 till år 2020. Men den internationella turismen växer som aldrig förr och svensk turismnäring får hård konkurrens i ett globalt perspektiv.

Recept för internationell framgång
I rapporten analyseras sex framgångsrika internationella fjälldestinationer med året-runt-turism utifrån produkterbjudande, marknadsföring och utvecklingsarbete med fokus på barmarkssäsongen. Forskarna använder sig i rapporten bland annat av en serie verktyg som ett ”recept” för trendspaning och omvärldsanalys.

Läs hela rapporten om vintersportorten på ETOURs hemsida.

*Att en destination är ”exportmogen” innebär att orten inte bara lever upp till de förväntningar som svenska besökare har, utan att den även kan svara mot de krav som ställs av utländska turister och researrangörer.

Sidan uppdaterades 2016-09-27