Rapport om buller och tystnad i Jämtlandsfjällen

Tors 21 jan. 2016 08:30

Hur upplevs buller och naturlig tystnad i Jämtlandsfjällen? Finns det intressemotsättningar enligt turskidåkare och snöskoteråkare? I så fall, vilka är dessa motsättningar och hur ställer man sig till olika sätt att hantera dem?

Anneli Åman Krokoms Turistbyrå
Foto: Anneli Åman, Krokoms Turistbyrå

Före årsskiftet publicerades en ny rapport i forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö. Den heter Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen – upplevelser av intressemotsättningar bland turskidåkare och snöskoteråkare. Rapporten har skrivits av Rosemarie Ankre och Kai Kronenberg.

Buller och tystnad upplevs olika
I rapporten undersöks upplevelser av eventuella intressemotsättningar i Jämtlandsfjällen, samt hur buller och naturlig tystnad uppfattas. Detta utifrån en besökarundersökning i Jämtlandsfjällen som turskidåkare och snöskoteråkare har deltagit i. Även motsättningar inom och mellan användargrupperna identifieras samt vad man anser om olika metoder för att hantera dessa.

– Vår förhoppning är att resultaten är användbara för lokala, regionala och nationella beslutsfattare på myndigheter och organisationer, samt för olika fjällaktörer inom privat och offentlig sektor, säger Rosemarie Ankre.

Här kan du ladda ner och läsa hela rapporten om Buller och tystnad i Jämtlandsfjällen.

Sidan uppdaterades 2016-09-23