Allt svårare klimat för fjällgåsen | miun.se

Allt svårare klimat för fjällgåsen

Mån 16 okt 2017 08:28

Det extrema vädret under vårvintern drabbade den redan idag akut hotade fjällgåsen. Värst var det i Norge där endast två ungar har identifierats.

Fjällgå
Foto: Åsa Berndtsson

Det är dock inte bara vädret som ställer till det för den norska fjällgåsen. När de häckar flyttar de längs en västligare rutt där dödligheten är högre än den är för svensk fjällgås som övervintrar i Holland.

Ytterligare ett hot mot fjällgåsen är rovdjur, exempelvis örnar och rävar, som tar gässen när de ruggar och tillfälligt förlorar sin flygförmåga. Att bedriva jakt på rödräv i närheten av häckningsområdens har visat sig vara en framgångsrik åtgärd. Andra insatser för att rädda fjällgåsen är att förbättra fjällnära rastplatser, kartlägga gässens förflyttningar med hjälp av satellitsändare och placera ut fjällgäss uppfödda i fångenskap.

Läs mer om "Projekt Fjällgås" som bedriver sin verksamhet med målet att det ska finnas en livskraftig fjällgåspopulation i Sverige

Sidan uppdaterades 2017-10-16