Anna Zahrisson beviljas projektbidrag från Formas | miun.se

Anna Zahrisson beviljas projektbidrag från Formas

Mån 13 nov 2017 08:07

Det statliga forskningsrådet Formas har beviljat medel till projektet som går under namnet "Olika vägar till hållbarhet: Hur hantera gruvkonflikter".

Forskargruppen
Anna Zachrisson, i mitten på bilden, tillsammans med Katarina Eckerberg, tv, och Therese Bjärstig, th. Foto: Matilda Miljand

Medlen går till forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare och riktar sig specifikt till forskare tidigt i karriären. Projekten förväntas starta under kalenderåret 2018.

Anna Zachrisson är universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och har deltagit i tre av forskningssatsningen "Storslagen fjällmiljös" projektgrupper.

Läs mer om dessa här

Sidan uppdaterades 2017-11-13