Anna Zahrisson beviljas projektbidrag från Formas

Spara favorit 13 nov november 2017
Anna Zachrisson, i mitten på bilden, tillsammans med Katarina Eckerberg, tv, och Therese Bjärstig, th. Foto: Matilda Miljand

Det statliga forskningsrådet Formas har beviljat medel till projektet som går under namnet "Olika vägar till hållbarhet: Hur hantera gruvkonflikter".

Medlen går till forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare och riktar sig specifikt till forskare tidigt i karriären. Projekten förväntas starta under kalenderåret 2018.

Anna Zachrisson är universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och har deltagit i tre av forskningssatsningen "Storslagen fjällmiljös" projektgrupper.

Läs mer om dessa här

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu