Bidrag till förvaltning av samisk kulturmiljö | miun.se

Bidrag till förvaltning av samisk kulturmiljö

Ons 22 nov 2017 07:40

I en gemensam satsning mellan länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län fördelas tre miljoner kronor under tre år till projekt som lyfter kända och okända samiskt präglade kulturmiljöer.

Samisk flagga
Foto: Silje Bergum Kinsten

Senast den 31 decmeber ska ansökan för prrojekt som ska starta under 2018 vara inne. Bidrag kan sökas för vård och restaurering, information och/elelr kunskapsuppbyggnad kring kulturmiljöer. Sökande kan vara en privatperson, företrädare för ett bolag, en kommun, en stiftelse eller en annan organisation. 

Information och ansökningsblanketter hittar du här

Sidan uppdaterades 2017-11-22