Bidrag till förvaltning av samisk kulturmiljö

Spara favorit 22 nov november 2017
Foto: Silje Bergum Kinsten

I en gemensam satsning mellan länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län fördelas tre miljoner kronor under tre år till projekt som lyfter kända och okända samiskt präglade kulturmiljöer.

Senast den 31 decmeber ska ansökan för prrojekt som ska starta under 2018 vara inne. Bidrag kan sökas för vård och restaurering, information och/elelr kunskapsuppbyggnad kring kulturmiljöer. Sökande kan vara en privatperson, företrädare för ett bolag, en kommun, en stiftelse eller en annan organisation. 

Information och ansökningsblanketter hittar du här

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu