Plats i klimatpolitiska rådet | miun.se
Mån 11 dec 2017 07:37

Två forskare i forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö tar plats i Klimatpolitiska rådet, Sverker Sörlin och Katarina Eckerberg.

Bild till projektet Hållbart samhällsbyggande (HåSa)
Foto: Mostphotos

Regeringens Klimatpolitiska råd är ett oberoende expertorgan som, förutom att vara rådgivare, ska analysera och utvärdera regeringens klimatpolitik. 

Inger Bonde blir rådets ordförande och Johan Kuylenstierna blir vice ordförande. Klimatrådet kommer att ha sitt kansli hos forskningsrådet Formas.

Läs mer om rådet och de övriga ledamöterna

Sidan uppdaterades 2017-12-12