Oenighet om förslag till ny lag

Spara favorit 6 dec december 2017
Foto: Mostphotos/Sergey Mironov

Regeringens förslag om en ny lag som rör konsultation i frågor som angår det samiska folket kritiseras av såväl samer som markägare.

Regeringens förslag är att den så kallade Konsultationsordningen ska gälla utöver gällande lagstiftnings samrådsskyldighet.

Förslaget lever inte upp till internationell rätt om ett reellt inflytande för urfolk menar Sametinget, Svenska samernas riksförbund, Sáminuorra, Amnesty och Civil Right Defenders.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF Skogsägarna, Norrskog, Norra skogsägarna, Mellanskog, Norrbottens och Västerbottens allmänningsförbund Sveaskog och Skogsindustrierna menar å sin sida att förslaget inte tillräckligt har utrett de långtgående konsekvenserna.

Läs mer på Sveriges Radio och på Kulturdepartementet

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu