Fre 03 mar 2017 10:40

Den 16-17 februari genomförde föreningen Gränsfjällen Sylarna i Samverkan ett av sina återkommande Fjällforum. Representanter från både norska och svenska aktörer med intresse i fjällfrågor deltog.

Okänd

Programmet fokuserade denna gång på frågor kring naturskydd och leder och genomfördes tillsammans med forskarna från projektet "Vägar till mångfunktionella landskap". Det var särskilt projektets delprojekt om natur- och kulturskydd som stod i fokus. Programmet, som var utformat av forskarna Sandra Wall-Reinius och Annika Dahlberg samt arbetsgruppens representant Lennart Adsten, engagerade många och fick stor uppmärksamhet.

Var befinner ni er i ert forskningsprojekt?

– Vi är nu inne på det andra och sista året och befinner oss mitt i dialogen med forskningsprojektets fjällaktörer, referensgrupp och arbetsgrupp. Som projektets referensgrupp är Fjällforum en viktig arena för synpunkter och input. I vår senaste rapport presenterar vi resultatet från ett tidigare genomfört Fjällforum med fokus på dagens och framtidens fjälleder, säger projektledaren Sandra Wall-Reinius och fortsätter.

– Arbetet med att samla in data fortsätter men vi kan redan nu dra vissa slutsatser. Diskussionerna med myndigheter och organisationer kring forskningsresultatens användbarhet i planerings- och förvaltningsfrågor pågår därför. Till exempel för vi just nu en nära dialog med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Jämtland om arbetet med den eventuella nationalparken och om fjälleder i området.

Vad var det viktigaste ni fick med er från Fjällforum?

– Det blev verkligen en dialog mellan olika aktörer och olika intressen, inte minst under gruppdiskussionerna men även mer informellt i pauser och på kvällen, säger Sandra.

– Det blev intressanta och konstruktiva diskussioner med inspel från både svenska och norska erfarenheter. Kanske berodde det på att många var med vid det tidigare Fjällforum. De kände igen formatet. Föredraget av Bill Adams hjälpte verkligen till att öppna upp för en mer förutsättningslös diskussion, berättar Annika Dahlberg.

Vilka frågor diskuterades?

– Den här gången stod skydd av natur- och kulturlandskap i fokus. För att vidga vyerna var Bill Adams, forskare vid University of Cambridge i Storbritannien inbjuden. Han talade på temat ”Community and Conservation”. Huvudintresset för hans forskning är hur naturskydd kan kombineras med hållbar utveckling. Några av hans mer centrala budskap handlar just om att balansera lokala och nationella mål och att hitta strukturer som tillåter diskussion mellan lokala och nationella aktörer, säger Annika.

– Det var tydligt i de efterföljande gruppdiskussionerna att Bills presentation var uppskattad. Inte minst hans erfarenhet och uppriktighet kring de utmaningar som finns kring lokalt deltagande och hur lokal delaktighet, påverkan och beslut kan utformas, tillägger Sandra.

– Naturvårdsverket presenterade den pågående nationalparksprocessen i Jämtland och vi presenterade våra forskningsresultat så här långt. En annan uppskattad programpunkt var Länsstyrelsens redogörelse om den pågående ledutredningen. Samtliga dessa programpunkter väckte intressanta frågor kring såväl en eventuell nationalpark som kring fjälleder, turism och rennäring i både Sverige och Norge, berättar Sandra.

– Det som gör Fjällforum till en intressant och givande plattform är att både privata och offentliga aktörer möts, delar kunskap och ökar sin förståelse för olika intressen och perspektiv, avslutar Sandra.

Sidan uppdaterades 2017-03-03