Kunskap för bättre beslut | miun.se
Fre 03 mar 2017 10:30

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Jämtland bjuder in forskare från projektet för att få bättre underlag inför beslut.

Handslag

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Jämtland har bjudit in forskarna Sandra Wall Reinius och Peter Fredman till en intern workshop den 3 mars. Diskussionsämnet är aktuell forskning kring frågor som rör turism, trender och besökare i fjällen. Syftet är att ta vara på befintlig kunskap som underlag för nationalparksbeslut som tillgodoser besökarnas behov utan att orsaka oacceptabel negativ påverkan varken på naturvärden eller på renskötseln.

Sidan uppdaterades 2017-03-03