Möte med en forskare | miun.se
Tor 02 mar 2017 09:44

Daniel Svensson vill väcka uppmärksamhet för de subtila spår som människan genom historien har lämnat efter sig.

Foto: Anders Mossing

Det finns en föreställning om att fjällmiljön är att betrakta som orörd vildmark. Den bilden vill Daniel förändra. Spåren från människans rörelser kan ge oss otroligt mycket information om hur samspelet mellan människa, djur och natur har fungerat. Med den kunskapen kan vi få viktiga inspel till hur vi kan hantera konflikter som uppstår när aktörer med olika intressen gör anspråk på de rika men känsliga värden som fjällmiljön erbjuder.

Daniel Svensson delar med sig av kunskapen om fjällens rörelsearv och rörelselandskap.

Sidan uppdaterades 2017-03-02