Tor 02 mar 2017 09:13

Rapporten The Multi-functional Trail ger en översikt över internationell forskning om leder för rekreation i ickeurbana områden. Den presenterar även resultat från en svensk fallstudie om leder i södra Jämtlandsfjällen.

De viktigaste resultaten visar att leder är en viktig del för en framgångsrik förvaltning av södra Jämtlandsfjällen. Deras roll när det gäller att främja tillgänglighet, bidra till besökares upplevelser, kanalisera användning, skydda naturen, ge vägledning, underlätta för renskötseln, stödja naturskydd och öka säkerheten är viktiga faktorer enligt intressenterna.

Ta del av rapporten.

Sidan uppdaterades 2017-03-02