Öppet möte om fjällnära gruvdrift

Tis 28 mar 2017 17:18

Tisdagen den 28 mars presenterar forskargruppen vid Umeå Universitet och Luleå Tekniska Universitet resultaten från två forskningsprojekt om gruvetablering i det fjällnära området vid ett öppet möte.

Mötet äger rum på Kommunhuset, sessionssalen, i Jokkmokk kl. 18.00-21.00. 

Forskningsprojketen har undersökt hur aktörer och medborgare ser på frågan om framtida mineralutvinning och gruvetablering. De har även studerat utrymmet för lokalt deltagande och inflytande liksom om dialog är en framkomlig väg för att hantera konflikter. Tre gruvetableringsprocesser på tre olika platser har studerats: Gállok/Kallak i Jokkmokks kommun, Rönnbäck/- Rönnbäcken i Storumans kommun samt Rakkuri i Kiruna kommun. 

Forskningen har bedrivits i nära samverkan med lokala aktörer.

Sidan uppdaterades 2017-03-28