Årlig uppföljning av miljömålen | miun.se

Årlig uppföljning av miljömålen

Mån 03 apr 2017 08:45

Trots nationella och internationella insatser går utvecklingen åt fel håll för ekosystemens återhämtning och bevarandet av biologisk mångfald.

Sveriges miljömål

Det framgår av Naturvårdsverkets senaste årliga uppföljning av miljömålen.

- Åtgärdstakten måste höjas för att uppfylla miljökvalitetsmålen och få det övergripande generationsmålet på plats till 2020, säger Hans Wrådhe, projektledare för den årliga uppföljningen. 

Sidan uppdaterades 2017-04-04