Unik studie om rennäringens betydelse | miun.se

Unik studie om rennäringens betydelse

Tis 18 apr 2017 07:54

Renen kan dämpa effekterna av ett varmare klimat i fjällen. Det visar unik forskning om renbetets betydelse för den biologiska mångfalden i det svenska fjällandskapet.

Renar på bete

Ökad kunskap om vad som påverkar utvecklingen av vår särpräglade fjällvärld i spåren av de pågående klimatförändringarna är livsnödvändig för ett proaktivt agerande. Inte minst med tanke på att ekosystemen i fjällandskapet är särskilt temperaturkänsliga. Det menar Johan Olofsson, lektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå Universitet. Han och tre andra forskare vid Umeå och Göteborgs universitet har under två års tid kartlagt renens betydelse för det svenska fjällandskapets ekosystem.

Ta del av intervjun med Johan Olofsson här.

Sidan uppdaterades 2017-04-18