Samiska kulturföremål i fara med nytt förslag

Ons 10 maj 2017 07:00

Riksantikvarieämbetets förslag om höjda värdegränser för kulturföremål bereds just nu på regeringskansliet. Kjell Åke Aronsson, museichef på Ájtte, menar att det kan innebära att samiska kulturföremål försvinner från Sverige.

Budget
Foto: Yinphoto

Enligt förslaget skulle dagens gränsvärde för att få föra ut kulturföremål från landet utan särskilt tillstånd höjas från dagens 2 000 kronor till 20 000 kronor. 

– Det flesta samiska föremål är ganska små och ligger under den gränsen. Och där finns ju en risk att föremål och föremålssamlingar försvinner utomlands. Under de senaste åren har det funnits två stora privatsamlingar ute till försäljning men de har stannat i landet. På det viset tror vi att den nuvarande gränsen har haft en viss preventiv effekt.

Det säger Kjell Åke Aronsson, museichef på Ájtte, till Sveriges Radios Kulturnytt.

Enligt Maria Adolfsson på Riksantikvarieämbetet skulle förslaget inte innebära någon stor förändring för de samiska kulturföremålen eftersom ytterst få ansökningar om tillstånd att föra ut dessa kommer in. Enligt henne är motivet till de höjda värdegränserna att hålla nere antalet ansökningar som egentligen inte är nödvändiga.

Sidan uppdaterades 2017-05-10