Lag gjuter olja på konflikt | miun.se
Tis 09 maj 2017 08:27

Brister i skogslagstiftningen gjuter olja på den historiska konflikten mellan rennäringen och skogsbruket kring hur skogsmarken i Norrlands inland ska användas. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Gamla bildbanksbilder
Foto: Tina Stafrén

Lagstiftningen bortser till stor del från att det rör sig om parallella rättigheter till marken och utgår därför från att det är förhållandet mellan två näringar som ska regleras.

- Jag tror att studien kan bidra till en diskussion om hur förhållandet mellan fastighetsägarens skogsbruk och renskötseln kan regleras och hanteras inom rättssystemet så att de intressekonflikter som finns idag på sikt kan minska.

Det säger Malin Brännström som försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Skogsbruk och renskötsel på samma mark - En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten fredagen den 12 maj.

Avhandlingen hittar du här

Sidan uppdaterades 2017-05-09