Mån 22 maj 2017 07:30

Projektet ”Vägar till mångfunktionella fjällandskap” befinner sig i en spännande fas där forskargruppen bearbetar och analyserar det stor empiriska underlag som de har samlat in under sina fältstudier.

Multifunktionella fjällandskap
Foto: Per Berge

Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga artiklar och sammanfattande rapporter. Kunskapen kommer även att spridas via presentationer vid ett antal stora konferenser, bland annat den nordiska geografkonferensen, NGM, den 18-21 juni i Stockholm, det internationella symposiet för samhälls- och resurshantering, ISSRM, den 19-22 juni i Umeå och det nordiska symposiet för turismforskning, The 26th Nordic Symposium of Tourism and Hospitality Research, den 4-6 oktober i Falun.

Se Sverker Sörlins presentation av forskningsresultaten på ”Forskardagen 2017” 

Sidan uppdaterades 2017-05-22