Stort intresse för deltagande planering | miun.se

Stort intresse för deltagande planering

Mån 22 maj 2017 07:25

Den 3 maj presenterade Therese Bjärstig, projektledare för ”Grön översiktsplanering i fjällen”, projektet på KSLA:s ”Landskapsforum 2017”.

Vilhelmina kommun, översikt
Foto: Vilhelmina kommun

Temat var ” Landskapsperspektiv i fysisk planering” och Therese gav exempel på deltagande landskapsplanering. Projektet presenterades även av Johan Svensson vid Naturvårdsverkets ”Forskningsdagen 2017”. Projektet genomför nu en andra fokusgrupp för att återkoppla och validera den kunskap och input som medborgarna har delat med sig av. 

Se Therese framträdande vid "Landskapsforum 2017"

Se Johans framträdande vid "Forskningsdagen 2017"

Sidan uppdaterades 2017-05-22