Strategi för hållbart skogsbruk

Fre 02 jun 2017 07:46

På uppdrag av regeringen presenterar nu Statens fastighetsverk sin strategi för hållbart skogsbruk.

Skog
Foto: Erik Larsson, Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk förvaltar idag cirka 866 000 hektar produktiv skogsmark varav 71 procent är avsatt för naturvård i form av naturreservat, blivande naturreservat eller frivilliga avsättningar medan 29 procent klassas som produktionsskog.

Presenterad strategi gäller i första hand de kommande tio åren även om de utförda beräkningarna sträcker sig över de närmaste hundra åren. 

- Ser vi bortom den närmaste tioårsperioden räknar vi med att vi succesivt kan öka avverkningsnivån samtidigt som vi fortsätter att göra stora avsättningar för naturvård. En win-win-win för ekonomi, naturvård och klimat. Ett annat intressant resultat av strategiarbetet är att se beräkningarna av skogen och skogsbrukets klimatnytta och hur klimatnyttan förändras över tid beroende på hur skogen sköts, säger Lars Lodin, skogschef vid Statens fastighetsverk.

Strategin för hållbart skogsbruk hittar du här

Sidan uppdaterades 2017-06-02