Mån 03 jul 2017 08:00

Maja är eldsjälen som brinner för att mobilisera snösporten mot en hållbar framtid. Den snö- och skidturism som bedrivs i fjällen idag anser hon vara ohållbar och efterlyser mer kunskap om dess konsekvenser.

Protect Our Winters
Foto: Maja Tössberg

- På samma sätt som individen har ett ansvar måste det också hända saker från politiskt håll, och självfallet även i näringslivet. Om vi agerar omedelbart och på bred front så finns det fortfarande så mycket som kan räddas; både miljö, biologisk mångfald och fantastiska fjällupplevelser, säger Maja Tössberg, som arbetar för organisationen Protect Our Winters.

Möt månadens fjällprofil

Sidan uppdaterades 2017-07-03