Nationalitet och inkomst påverkar nationalparksbesökaren

Tor 10 aug 2017 08:58

Värdet av att vistas i en nationalpark skiljer sig åt beroende på nationell tillhörighet och inkomstgrupp. Det visar en studie av forskarna Peter Fredman och Daniel Wikström som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Tourism Economics.

Besökare vid Njupeskärs vattenfallet i Fulufjällets nationalpark
Foto: Peter Fredman

Resultatet bygger på en uppföljande studie av besökare i Fulufjällets nationalpark i nordvästra Dalarna. I det här fallet är det inkomstelasticiteten bland besökare från Sverige och Tyskland som har varit föremål för studien. Forskarna har alltså fokuserat på att mäta hur en förändring av inkomsten påverkar efterfrågan på en vara eller tjänst.

Motsatta förhållanden

Forskarnas slutsats är att det råder motsatta förhållanden i upplevelsevärde mellan tyska och svenska besökare. Vistelsen i nationalparken upplevs i högre grad vara en lyx bland låginkomsttagare bosatta i Tyskland medan den upplevelsen är mer utbredd bland svenska höginkomsttagare.

Dedikerade besökare

Forskarna konstaterar att de som besöker parken är dedikerade besökare men att anledningarna till besöket skiljer sig åt mellan tyska och svenska besökare. Tyskarna som har färdats längre, spenderar mer tid i parken och reser dit för att uppleva naturen i stort medan svenskarna i genomsnitt besöker parken under två timmar, i huvudsak för att uppleva Njupeskärs vattenfall.

Ta del av artikeln

Sidan uppdaterades 2017-08-10