Resultat från pågående projekt publicerade | miun.se

Resultat från pågående projekt publicerade

Mån 21 aug 2017 09:45

Möjligheterna och utmaningarna med verktyget översiktsplanering för att hantera markanvändningsfrågor ur ett landskapsperspektiv presenteras i en artikel i tidskriften European Planning Studies.

Vilhelmina kommun, översikt
Foto: Vilhelmina kommun

Syftet med forskningsprojektet "Grön översiktsplanering i fjällen" är att studera möjligheterna och utmaningarna med användandet av verktyget översiktsplanering i fjällandskap.

I en nyligen publicerad artikel för forskarna fram resultat som visar att verktyget i nuläget har låg status och att det saknas resurser för att använda det. Däremot upplevs verktyget ha potential att utvecklas till ett framgångsrikt planeringsverktyg för hållbar utveckling av fjällandskap.

Ta del av artikeln här 

Sidan uppdaterades 2017-08-21