Ons 09 aug 2017 07:00

ReBorn är det geografiskt största naturvårdsprojektet och det största LIFE-projektet i Sverige någonsin. Målet är att förbättra den biologiska mångfalden.

historia
Timmerflottning. Fotograf: Okänd

Inom ramen för ReBorn ska 20 mil avlysta flottleder i Norrbotten och Västerbotten återställas till sin ursprungliga utformning, innan de anpassades till leder för timmer flottning. Projektet pågår under fem år och kostnaden på 124 miljoner kronor bekostas till 60 procent av EU-finansiering. Havs- och vattenmyndigheten bidrar med drygt 40 miljoner kronor.  

De vattendrag som omfattas är hela eller delar av Lödgeälven, Åbyälven, Byskeälven, Piteälven, Råneälven och Kalixälven.

Uppgifterna är hämtade från Natursidan.se och SR.

Läs mer på projektets webbplats.

Sidan uppdaterades 2017-08-09