Ons 16 aug 2017 08:00

Diskussionerna om framtida gruvdrift i Kallak fortsätter. Arkeologen Gunilla Larsson vid Uppsala universitet visar i sin fallstudie att de lämningar av samisk kultur som finns i området riskerar att försvinna om planerna går igenom.

– Den samiska historien har aldrig blivit nedskriven, så det är fortfarande 1800-talets syn på samer som ett primitivt folk som lever kvar. Men räddar vi det här kulturarvet så kan vi få veta mer, säger Gunilla Larsson, arkeolog vid Uppsala universitet, till Sveriges Radio.

Även Unesco har varnat för att arvet kan påverkas av gruvbygget.. Länsstyrelsen Norrbotten har på grund av bristande inventering av området inte kunnat lämna något underlag för bedömning av konsekvenserna av gruvdrift i området till Bersstaten. Bergsstaten kan i sin tur inte fatta beslut i ärendet utan en sådan bedömning. Ärendet ligger nu hos Näringsdepartementet som inte kan uttala sig eftersom det är ett pågående ärende.

Läs mer på Sveriges Radios webbplats

Sidan uppdaterades 2017-08-16