Kunskapsglapp om renskötares hälsosituation | miun.se

Kunskapsglapp om renskötares hälsosituation

Tis 12 sep 2017 08:14

En doktorsavhandling vid Umeå universitet visar att ojämlikheten i hälsa förstärks av att att dagens hälso- och sjukvård inte är anpassad till renskötande samers livssituation.

Stetoskop
Foto: Johannes Jansson

– Renskötare är en grupp som löper hög risk för olyckor och skador men är samtidigt verksamma på platser långt från hälso- och sjukvårdsinrättningar, säger Laila Daerga som står bakom avhandlingen med titeln "Hälsoaspekter bland renskötande samer – Att leva i två världar".

Forskningsresultaten visar på behov av att etablera en mer jämlik tillgänglighet till hälso- och sjukvård för renskötande samer som bor på flera ställen eftersom de flyttar med renarna. Det finns också behov av att öka personalens kunskap om de renskötande samernas relation till renen, livsstilen och kulturen. 

Nuvarande organisering av hälso- och sjukvården påverkar samernas hälsa negativt och skadar deras förtroende för hälso- och sjukvården.

Ta del av avhandlingen

Sidan uppdaterades 2017-09-12