föreslår förbud mot uranbrytning

Tis 19 sep 2017 07:56

Naturvårdsverket föreslår en ny bestämmelse i miljöbalken som reglerar uranbrytning. Syftet är att förhindra urangruvor i Sverige utan att försvåra för annan gruvverksamhet.

hand, skriver, test, prov
Foto: Mostphotos/Sergey Mironov

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket utrett hur ett förbud mot utvinning av uran i Sverige bör utformas. Utredningen visar dock att det inte är motiverat att stoppa prospektering av uran eftersom det medför en relativt liten miljöpåverkan. 

Ta del av utredningen

Sidan uppdaterades 2017-09-19