Vandrare på led i Jämtlandsfjällen

Ny rapport om finansiering av leder

Tor 08 mar 2018 11:12

Brister i skötsel och underhåll av många leder har lett till ett nyvaknat intresse för frågan om finansiering av leder i Sverige, särskilt i fjällen. Ökad naturturism, ett förändrat friluftsliv, nya fritidsaktiviteter och en ökad motorisering ger också ändrade förutsättningar för frågan om finansiering av leder.

Rapporten "Finansiering av leder - En översikt med särskilt fokus på fjällen", inom ramen för forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö, belyser problematiken kring finansiering av leder för rekreation. Särskild uppmärksamhet ges finansiering av leder i södra Jämtlandsfjällen eftersom området utgör en fallstudie i det aktuella forskningsprojektet "Vägar till mångfunktionella fjällandskap".

Rapporten redovisar en undersökning om svenskarnas åsikter avseende finansiering av leder och jämför resultaten med en liknande studie från år 2007. Resultaten visar att många leder, inte minst i fjällen, finansieras gemensamt av samhället genom skatter – något som har stort stöd bland Sveriges befolkning. Dock finns en tendens till ökat stöd för avgifter bland yngre åldersgrupper i samhället. Leder för speciella aktiviteter (till exempel snöskoter, cykling och skidåkning) kan lämpa sig bra för finansiering genom avgifter så länge de inte inkräktar på Allemansrätten.

Rapporten är skriven av Peter Fredman, professor vid Mittuniversitetet/ETOUR. Han diskuterar också "den mångfunktionella leden" och menar att leder kan ha flera olika funktioner med olika nyttoperspektiv – för den enskilde, för näringsidkare och för samhället i stort – vilket får betydelse för finansieringsfrågan.

Läs den fullständiga rapporten här.

Sidan uppdaterades 2018-03-15