Slutrapport: "Vägar till mångfunktionella landskap"

Sön 15 apr. 2018 20:47

Denna rapport sammanfattar de huvudsakliga resultaten från forskningsprojektet "Vägar till mångfunktionella landskap - En pilotmodell i Jämtlandsfjällen".

Ledbild
Foto: Sandra Wall-Reinius

Utgångspunkten för projektet har varit att utforska möjligheter för mångfunktionellt brukande i fjällen där många intressen och aktörer kan samexistera. Det handlar om att balansera natur och kulturmiljövärden med utveckling av näringar och behov för lokalbefolkningen.

Forskarna har i nära samarbete med fjällens lokala, regionala och nationella aktörer analyserat dessa komplexa frågor. Södra Jämtlandsfjällen, som nyttjas av flera olika grupper med olika intressen, förväntningar, uppfattningar och värderingar om landskapet har varit i fokus. Även landskapets historiska framväxt - som är en del av förklaringen både kring vilka intressen som finns idag samt till varför det finns spänningar mellan olika intressen - har analyserats.

Resultaten visar att dialog och skapande av tillit måste vara en del i processen i det framtida arbetet med lösningar på de frågor, spänningar, konflikter och osäkerheter som finns idag. Ansatsen som använts kan bli användbar i bland annat diskussioner om en eventuell framtida nationalpark i området eller i förvaltning av fjälleder. Med en bredare syn på leder som erfarenhetskorridorer kan dialog och samverkan om leder fungera som verktyg för att hantera motsättningar mellan intressegrupper.

Sidan uppdaterades 2023-02-27