Personuppgiftsskydd

Spara favorit 25 maj maj 2018

Vi följer dataskyddsförordningen GDPR vid hantering av personuppgifter.

Om vi publicerar ett foto, video eller annat medie där du syns eller hörs ska du ha samtyckt till det i ett avtal. Ett avtal behöver inte skrivas om vi utifrån myndighetsuppdraget att informera om vår verksamhet bedömer att allmänintresse finns och publicering är motiverad för att utföra det uppdraget.

Några sidor på webbplatsen har formulär som du kan fylla i. Det kan vara kontaktformulär, anmälan till ett event, eller prenumeration på något av våra nyhetsbrev. Alla våra formulär är utformade så att vi endast begär relevanta personuppgifter för det ändamål som formuläret gäller och du blir ombedd att samtycka till vår behandling av uppgifterna.

Begäran om att ta bort personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv. Du har dock alltid möjligheten att uttryckligen via kontakt@miun.se begära att vi ska korrigera eller radera dem, vilket kan ske om de inte omfattas av undantag från rätten till radering. 

Vi skyddar din information! 

Det innebär att vi bara använder informationen för intern analys och för att skicka information som vi tror att du kommer att ha nytta av. Endast behöriga personer har tillgång till de personuppgifter vi samlar in.

Vi skickar inte vidare dina personuppgifter till någon annan om du inte uttryckligen begärt eller samtyckt till det. 

Kontakt

Vid frågor eller klagomål på vår personuppgiftshantering kontakta dataskyddsombudet Emelie Holmlund, Emelie.Holmlund@miun.se, tel 010-142 80 00 vx.