Podcastserien Storslagen fjällmiljö

Välkommen till podcastserien (radio online) där du får ny kunskap om vår storslagna fjällmiljö. I varje avsnitt möter du programledaren Tomas Hagström, en forskare och två gäster. Tillsammans sitter de ned runt ett bord och samtalar och resonerar kring fjällen från olika synvinklar och ur olika perspektiv.

Avsnitt 9: Ett betespräglat fjällandskap

Avsnitt 8: Bortom konflikten i fjällen

Avsnitt 7: Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen

Avsnitt 6: Kommunikativ kapacitet i fjällen

Avsnitt 5: Kulturella ekosystemtjänster i fjällen

Avsnitt 4: Lokal samverkan i fjällen

Avsnitt 3: Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen

Avsnitt 2: Fjällens rörelsearv

Avsnitt 1: Den nya fjällupplevelsen

Podcastserien Storslagen fjällmiljö

Sidan uppdaterades 2020-11-16